بیمارستان خیریه حمایت از بیماران سرطانی امید ارومیه

برچسب‌ها:
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی امید ارومیه با سابقه فعالیت بیش از 15 سال ( تاسیس 1369) موسسه ای کاملا خیریه بوده و از موفقترین موسسات نیکوکاری مردمی و غیر وابسته به دولت (NGO) می باشد و توانسته است گامهای مهمی در جهت نیل به اهداف مورد نظر بردارد .
این انجمن افتخار دارد که علاوه بر خدمات به بیماران این استان و استانهای همجوار به بیماران کشورهای همسایه نیز در حد توان خدمات درمانی ارائه دهد.