بیمارستان موسسه خیریه محک

برچسب‌ها:
موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان"محک" به عنوان يک سازمان غيردولتي، غيرانتفاعي وغيرسياسي در سال 1370 با شماره 6567 به ثبت رسيد و از همان زمان فعاليت رسمي خود را جهت تسکين آلام کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هاي آنان آغاز نمود.
از همان ابتداي تاسيس، به پشتوانه حضور خالصانه موسسين متخصص و پاک نيت، موسسه "محک" توانست ظرف کمتر از يک دهه با بهره گيري از اعتماد و حمايت هاي آحاد مردم و سخت کوشي اعضاء داوطلب و اعمال روشهاي علمي و تخصصي در مراقبت هاي ويژه از بيماران و خانواده هاي آنان در کنار پيشرفتهاي علم پزشکي آمار مرگ و مير را از 75 درصد در دهه 60، به 25درصد در دهه80 برساند.
موضوع فعاليت مؤسسه محک ، انجام امور خيريه در زمينه هاي پزشکي، پژوهشي، پيشگيري، درماني، خدماتي، بهداشتي، بيمارستاني، رفاهي و صرفا در جهت حمايت از کودکان مبتلا به سرطان مي باشد.
محک تبلوري از ايفاي نقش مشارکت مردمي در جامعه است که در بخش اول اساسي ترين شعار محک يعني ” ما را ياري دهيد و از ما ياري بخواهيد ” بر آن تصريح شده است.
موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان " محک" توانسته است در طول 16 سال فعاليت خود بالغ بر 11000 کودک مبتلا به سرطان را تحت حمايت قرار داده وامکان ساخت بيمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان "محک" را فراهم آورد.
بيمارستان محک که در فضايي متجاوز از18000 متر مربع ساخته شد، شامل بخش هاي: اورژانس،آنکولوژي، هماتولوژي، ICU، شيمي درماني و راديوتراپي، کلينيک هاي دندانپزشکي، روانشناسي، قلب، کودکان، هماتولوژي و انکولوژي و بخش هاي پاراکلينيکي، همچون خدمات تشخيصي از جمله CT Scan، راديولوژي، MRI و همچنين آزمايشگاه هاي بيوشيمي، ميکروبيولوژي و هماتولوژي، فيزيوتراپي، آب درماني و . . . است. همچنين اين مجموعه داراي فضاهاي رفاهي و تفريحي همچون اتاق بازي کودکان، کتابخانه و سالن آمفي تأتر است.
از سایت موسسه خیریه محک دیدن کنید.