بیمارستان ایرانمهر

برچسب‌ها:
بیمارستان ایرانمهر یک بیمارستان عمومی است که در سال ۱۳۵۴ تأسیس شده است. محل این بیمارستان درتهران در ضلع شرقي خيابان شريعتي دوراهي قلهك می باشد.
این بیمارستان بصورت خصوصی اداره می شود و طرف قرارداد بسیاری از سازمانهای بیمه کننده می باشد.
از ابتدای تأسیس همراه با تحولات علمی و تکنیکی در رشته های مختلف پزشکی سطح ارائه خدمات به بییماران در این مرکز بصورت مستمر ارتقاء یافته است. پزشکان ، کادر پرستاری و مدریت بیمارستان تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا در ضمن حفظ شأن و احترام بیماران خدمات درمانی را در حد بهترین استانداردهای جهانی به آنان ارائه کنند.
با سرمایه گذاریهای أخیر امکان خدمت رسانی این مرکز گسترده تر شده است.
یمارستان ایرانمهر ۲۵۰ تخت دایر دارد که شامل اطاقهای سه تخته و دو تخته و خصوصی (یک تخته)می باشد.
اطاقهای دو تخته در ساختمان جدیدالاحداث شماره ۲ دارای دو تخت همراه می باشد.
اطاقهای خصوصی دارای یک تخت تمام اتوماتیک و تلفن مستقیم و کلیه وسایل لازم برای بیماران و همراهانشان میباشد.