بیمارستان فوق تخصصی زنان زایمان و نازایی صارم

برچسب‌ها:
موسس این بیمارستان یعنی دکتر ابوطالب صارمی با انگیزه تحقق بخشیدن آرزوی داشتن فرزند در زوج های نابارور ، پس از طی مدارج علمی به همراه تجارب بسیار در این علم نوین ، به کشور خویش بازگشت وپس از خدمت در دانشگاه تهران و بیمارستان آبان ، در سال 1372 مرکز جراحی محدود آی وی اف صارم را به صورت مستقل در تهران واقع در خیابان خردمند جنوبی راه اندازی نمود و در نهایت در سال 1385 بیمارستان فعلی را بنا نهاد. ساختمان کنونی بیمارستان « صارم » در زمینی به مساحت شانزده هزار متر مربع و زیربنای حدود چهارده هزار متر مربع در مرداد ماه 1385 به بهره برداری رسید .
این بیمارستان دارای 43 اتاق بستری بیمار ، 8 اتاق عمل ، 4 تخت زایمان و افزون بر آن دارای بخشهای زیر می باشد
ICU ، CCU و NICU بخش
درمانگاه تخصصی زنان و مامائی و فوق تخصصی نازائی
آزمایشگاه و بخش مطالعات ژنتیک و بخش رادیولوژی
آزمایشگاه جنرال
IVF آزمایشگاه ویژه
داروخانه
آکواژیمناستیک
بخشهای بستری
بخش زایمان
اطاقهای عمل
کلینیک ویژه آموزش خانواده
مرکز مشاوره ، روان درمانی و روانشناسی

این بیمارستان در تمام ساعات شبانه روز پذیرای حضور مراجعه کنندگان می باشد