تبلیغات جراحی پلاستیک بینی

برچسب‌ها:
جراحی دماغ و بینیرئیس انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی گفت :
با توجه به مذاکرات انجام شده در طول هر ماه، آگهی های تبلیغات پزشکی در خصوص جراحی پلاستیک بینی و صورت در روزنامه ها و دیگر مجلات برای جلوگیری از انتشار آگهی های بدون مجوز بازبینی می شوند.
رئیس انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: با همکاری معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی اقداماتی در جهت تصحیح تابلوهای پزشکی و مطب ها که اکثراً باعث گمراه کردن مردم نیز می شود، انجام خواهد گرفت.
وی گفت: با توجه به مذاکرات انجام شده هرماه آگهی های روزنامه ها و دیگر تبلیغان در نظام پزشکی بررسی می شود و اقداماتی در جهت انتشار و چاپ آگهی های بدون مجوز انجام می گیرد.