تبلیغات جراحی پلاستیک زیبایی

برچسب‌ها:
صفحه آگهی‌ روزنامه های پرتیراژ و مجله های پرطرفدار پر از آگهی های تبلیغاتی درمان اعتیاد است. در این صفحات عباراتی چون «درمان قطعی»، «درمان تضمینی» «موفق ترین و جدیدترین روش‌ درمان» ، «درمان پنهانی و به دور از عوارض ترك»، «درمان با گیاهان دارویی»، «درمان با دارو»، «درمان به روش بستری كوتاه مدت یا بلندمدت در بیمارستان»، «درمان به روش طب سوزنی»، «سم‌زدایی به روش فوق سریع UROD و سریع RDL» ، «درمان توسط پزشك متخصص»، «درمان اعتیاد بدون عود مجدد»، «شامپو گیاهی» و ... مشاهده می‌شود.
اغلب این موارد تنها فریب تبلیغاتی است.

تبلیغات گمراه كننده پزشكی، همچون دیگر تبلیغات نادرست، تابلوهای راهنمای غلط را در مسیر سلامت و بهداشت جامعه قرار می دهد و موجب می‌شود در این مسیر هر روز میلیاردها تومان خسارت برجای بماند. افراد بسیاری هستند كه بینی خود را در فریبی كه از آگهی های تبلیغاتی می‌خورند، به تیغ یك تكنسین اتاق عمل می‌سپارند و یك هفته پس از آن با بینی سیاه شده به دنبال راه علاجی می گردند، این افراد فقط به اندازه هزینه‌ای كه برای این عمل پرداخته‌اند، خسارت ندیده بلكه خسارت آنها قابل اندازه‌گیری نیست یا كسانی كه از راه های دور به تهران می‌آیند تا براساس آنچه در یك آگهی تبلیغاتی خوانده اند، انرژی درمانی شوند، كه خسته‌ تر از گذشته به دیار خود باز می گردند، اما هیچ گاه خسارت های مادی و معنوی این كار در جایی ثبت و جمع آوری نمی‌شود تا معلوم شود دروغ گفتن به مردم و تبلیغات كاذب چقدر به مردم زیان می رساند.

تبلیغات پزشكی را می توان به ۲ دسته كلی تقسیم كرد:
اول: تبلیغاتی كه خود پزشكان انجام می دهند و دوم، تبلیغاتی كه شیادان به نام پزشكی صورت می دهند، متاسفانه این دو چنان با یكدیگر آمیخته شده‌ اند كه امكان تفكیك آن برای هیچ كس میسر نیست.